חשיבות מילוי כרטיס עובד (טופס 101) כראוי:

על פי הנחיות מס הכנסה, עם העסקת עובד חדש, יש להקפיד כי הנ"ל יחתום על טופס 101 עדכני.

כמו כן, בתחילת כל שנת מס יש להחתים את כלל העובדים בטופס 101 מעודכן.

בטופס זה ממלא העובד את פרטיו האישיים, וכן את פרטי העסקתו כגון עבודה במקום נוסף נקודות זיכוי כלשהן אשר מגיעות לעובד ועוד.

טופס זה מהווה הצהרת העובד על נכונות הפרטים וכן אסמכתא למעביד כי ההטבות שניתנו לעובד (כגון נקודות זיכוי) ניתנו על סמך הצהרת העובד.

חשיבות נוספת היא לעובדה כי העובד מצהיר שמדובר בעבודתו היחידה ועל כן אין צורך בתיאם מס.

יש לציין כי במידה ובביקורת מס הכנסה עולה כי טופס זה אינו מולא כנדרש (בעיקר סעיף ה' לטופס וכן חתימת העובד) יחויב המעביד בכל הטבה מיסוית שניתנה לעובד שלא כדין.

דגשים:

·        מומלץ להקפיד שהעובד ימלא את הטופס במלואו! בעיקר סעיף ה.

·        יש לצלם בכל שנה גם את תעודת הזהות של העובד ולצרף לטופס זה.

·        יש להקפיד למלא בכל שנת מס כרטיס עובד חדש ומעודכן. עצם העובדה שהעובד מילא טופס שנה קודמת לא יועיל בעת ביקורת מס הכנסה.

·        יש לשמור על המקור בבית העסק ולמשך שבע שנים. עותק יש להעביר להנהלת החשבונות.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו,

 

 

                                                                        בברכה,

                                                                        אזולאי רואי חשבון