ניכוי מס במקור מדמי שכירות

על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות) התשנ"ה – 1998,

כל שוכר המשלם דמי שכירות* ואשר מעוניין לתבוע את ההוצאה לצרכי מס, חייב לקבל מהמשכיר פטור מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין מעודכן ליום התשלום.

במידה והמשכיר אינו מעביר לשוכר פטור מניכוי מס במקור, על המשלם לנכות 35% מסכום התשלום ולהעבירו באמצעות הדיווח החודשי למס הכנסה.

דגשים:

·        חשוב מאוד לציין על גבי הצ'ק או העברה בנקאית בדבר ניכוי המס במקור בכדי שהנהלת החשבונות תעביר את סכום המס לרשויות המס כנדרש.

·        חשוב מאוד לשמור על אישור הפטור מניכוי מס במקור כפי שהתקבל מהמשכיר (או כפי שהודפס מאתר האינטרנט) כחלק מהנהלת החשבונות השוטפת ולמשך שבע שנים.

 

*דמי שכירות: לרבות השכרת חנות, דירה, משרד, אולם כנסים. בין אם השכרה חד פעמית ובין השכרה שוטפת.