החל מחודש 6/2011 אושר תיקון 41 לחוק מע"מ, הבא להקל על ציבור נותני השירותים הקטנים וקבע כי:

  • במתן שרות – החיוב במס יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. קרי על בסיס מזומן.

חריג לחוק זה – עוסק בעל מחזור עסקאות מעל 15 מיליון ₪ ימשיך להוציא חשבונית מס עם גמר השירות ולא עם קבלת התמורה.

שימו לב – לא חל כל שינוי בחוק על מכירת טובין אלא אך ורק על נותני שירותים.

 

בחודש 4/2012 אושר תיקון 42 לחוק מע"מ, אשר תיקן מספר סעיפים מאוד חשובים בחוק מע"מ:

  • הקלה נוספת ניתנה לעוסקים אשר חל עליהם סעיף 2(ד)לתוספת א בהוראות ניהול ספרים – כלומר: עוסק שהינו יצרן בעל מחזור עסקאות שנתי מתחת ל1,950,000 ₪ (כולל מע"מ) ובעסקו פחות משישה מועסקים (כולל בעל העסק) יוכל להוציא חשבונית מס עם קבלת התמורה. זאת במסגרת הוראת שעה עד לתאריך 1/4/2013!
  • מועד הוצאת חשבונית – תוך 14 ימים ממועד החיוב במס.
  • חל איסור על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגין העסקה, אם המקבל מדווח למע"מ על בסיס מזומן.

לסיכום:

בעלי מקצועות חופשיים, רופאים, בתי ספר לנהיגה, בתי"ס, מתווכים ומתווכי רכב – מדווחים על בסיס מזומן ללא הגבלת מחזור עסקאות.

נותני שירותים עד מחזור עסקאות בסך 15,000,000 ₪ בשנה – מדווחים על בסיס מזומן.

יצרנים, קמעונאים עם מחזור עסקאות הנמוך מ1,950,000 ₪ בשנה (כולל מע"מ) – מדווחים על בסיס מזומן.-בינתיים במסגרת הוראת שעה בלבד עד ליום 1/4/2013.

כל יתר העוסקים: סיטונאים, קמעונאים ויצרנים עם מחזור עסקאות מעל 1,950,000 ש"ח, קבלנים,

עדיין מדווחים על העסקה עם מכירת הטובין ולא על בסיס מזומן.

אנו תקווה שכל המשק יעבוד יום אחד על בסיס מזומן ללא קשר למחזור עסקאותיו ותחום עיסוקו.

במידה ואינך בטוח אילו הוראות ניהול ספרים חלות עליך, נא פנה אלינו לפרטים נוספים.

בברכה,

אזולאי רואי חשבון