נקודות זיכוי נוספות לתושבים חוזרים

לצורך עידוד חזרתם של תושבים חוזרים לארץ, החליטה הממשלה בין יתר ההטבות (ראה מאמר מצ"ב) להעניק לתושבים חוזרים ששהו 6 שנים ומעלה בחו"ל ושיחזרו לארץ בתקופה: 15/5/2010 – 30/9/2012 נקודות זיכוי נוספות באופן הבא:

0.25 נקודת זיכוי לחודש במהלך 18 חודשים ראשונים. (מהווה הטבה של 3 נקודות זיכוי בשנה וחצי ראשונות).

2 נקודות זיכוי נוספות בשנה לאחר מכן.

1 נקודת זיכוי נוספת בשנה שלאחר מכן.

סה"כ מדובר בהטבת מס לתקופה של 3.5 שנים ובשווי 18,810 ₪.

קבלת ההטבה מתחילה מיום 1/1/2011 או מיום קבלת תעודת תושב חוזר – המאוחר מביניהם.

 

בברכת ברוך שובכם,

אזולאי רואי חשבון.