תשלום מע"מ
 
תשלום מע"מ באמעצות האינטרנט היא דרך נוחה ופשוטה לכל מי שמעדיף לשלם באמצעות כרטיס אשראי.
בתחילה נצטרך להרשם לרשות בלינק הבא:
שם נצטרך להזין פרטים אישיים ולסמן בסוף האם מדובר בדיווח ראשוני. ייתכן ונשאל שאלת אימות על סך ההכנסות שדווחנו בדוח האחרון- במקרה הזה יש לשים לב לא לטעות.
במידה טעינו או שהמערכת לא מנפיקה לנו סיסמה יש לטלפן למספר טלפון שיהיה רשום ולבקש שישלחו לכם בפקס סיסמה חדשה. (שם נשאל בדרך כלל שאלת אימות על פרטי חשבון הבנק הרשום במרשמי מע"מ)
 
לאחר שקיבלנו את הסיסמה הזמנית נכנס ללינק הבא:
נקליד את הפרטים ואז נגיע לדף שבו נתבקש לשנות את הסיסמה.
 
לאחר שנדווח על המע"מ יש להדפיס את אישור התשלום[ לחתום עליו ולשמור אותו בתיק השוטף.
 
בהצלחה
אזולאי רואי חשבון