מקדמות למס הכנסה
 
כדי לשלם את המקדמות שלנו באמצעות כרטיס אשראי דרך האינטנט נזדקק לפנקס כי על הפנקס רשום המספר סידורי( מתחיל באות א') אותו נצטרך להקליד באתר של מס הכנסה.
בכל שנה מס הכנסה מנפיק פנקס חדש עם מספר סידורי חדש.
במידה ולא קיבלנו פנקס יש אפשרות לבדוק בלינק הבא
האם הפנקס הונפק והאם הוא נשלח או טרם נשלח.
במידה והפנקס טרם הגיע יש אפשרות לטלפן לתמיכה התכנית ולבקש מהם את המספר הסידורי, שרשום על הפנקס.