שותפויות – איך לנהל שותפות מצליחה

בבחירת סוג התאגדות, אם כעצמאי, חברה, שותפות ועוד... יש משמעויות רבות שבאות לידי ביטוי, הן מבחינה מיסויית והן מבחינה ניהולית.

בכדי לעמוד על כלל המשמעויות בבחירת סוג התאגדות, יש להתייעץ עם יועץ מס/ רואה חשבון לפני בחירת סוג ההתאגדות המתאימה לכם. – מאמר זה אינו בא לייעץ לגבי סוג ההתאגדות הרצויה לכם, אלא בוחן היבטים ניהוליים בשותפות.

בהנחה ולאחר התייעצויות קיבלתם את ההחלטה בהקמת שותפות כדרך הרצויה עבורכם, ברצוננו להמליץ על מספר דגשים אשר כדאי מאוד ליישם בעסקכם.

נדגיש כי מדובר בהמלצות בלבד וזאת לאחר בחינת שותפויות מסוגים שונים והקשיים איתם נתקלים שותפים באופן יומיומי.

חתימה על הסכם שותפות

מספר לא קטן של שותפויות נוטה לוותר על הצורך בחתימה על הסכם שותפות מסודר. לעיתים מדובר בשותפים שהינם חברים/ בני משפחה כך שהצורך לחתימה על הסכם שותפותמיותר" מבחינתם.

מדוע הצורך בחתימה על הסכם שותפות חשוב כל כך?

א.    בשותפות קיימים לפחות שני שותפים כאשר לכל שותף יש דרכי ניהול משלו אשר איתם הוא נכנס לשותפות. לעיתים כאשר עושים את האיחוד בין אנשי עסקים (גם אנשי העסקים הטובים ביותר) ואין מערכת נהלים ברורה לגבי מידת האחריות של כל אחד מהשותפים או תפקיד כל אחד מהשותפים, עלולים להיווצר קונפליקטים ניהוליים בשותפות.

קביעת נהלים ברורים הינה הכרחית להצלחת השותפות.

ב.     כאשר פותחים שותפות חשוב לבחון את ההתנהלות גם לטווח הארוך ולא רק לטווח הקצר. האם קיימת החלטה מה קורה במידה ושותף אחד מעוניין לצאת מהשותפות? האם מותר לו למכור את חלקו לכל המעוניין? האם אתה כשותף מוכן ששותפך ימכור את חלקו לאחר? מה יעלה בגורל השותפות אם אחד השותפים הגיע לגיל הפנסיה או חס וחלילה אחד מהשותפים נפטר? האם יש זכות ליורשיו להיכנס לנעליו? האם ליורשיו יש את הידע הנדרש בכדי שהשותפות לא תיפגע?

כאמור לא מעט שותפויות מייחסות חשיבות מועטה בחתימה על חוזה שותפות, בדרך כלל מכיוון שמדובר בהסתכלות לטווח קצר על העסק.

אל תחשבו על העסק שלכם כעסק קטן, גם העסקים הגדולים התחילו כקטנים. דמיינו שיש לכם עסק גדול שעובד כבר שנים, האם גם אז הייתם מבטלים את הצורך בהסכם שותפות?

בנוסף – לאור חשיבות העניין, לדעתנו רצוי לפנות לעורך דין שיידע להנחות אתכם לגבי נקודות והיבטים נוספים חשובים ושינסח הסכם שותפות מסודר.

ניהול חשבון בנק משותף בשותפות

כל שותפות חייבת בפתיחת חשבון בנק משותף של כלל השותפים שהרי ללא כך לא ניתן לפתוח שותפות ברשויות המס.

אם כך חשבון בנק כבר קיים, החוכמה היא לדעת גם לנהל אותו באופן מסודר. ולמה הכוונה? לעיתים שותפים נוטים לשלם חשבונות מחשבונם הפרטי ולא מחשבון השותפות.

לדעתנו, בכדי לנהל שותפות באופן מסודר צריכה להיות הפרדה ברורה בין השותפות לשותפיה.

יש להעביר את כל תקבולי השותפות (ההכנסות) לחשבון השותפות ואת כל תשלומי השותפות (ההוצאות) לשלם אך ורק דרך חשבון השותפות!

בדרך זו יש מעקב מסודר להתחשבנות התזרימית בין השותפים עצמם ומניעת מצב בו שותף אחד מרגיש שהוא משלם עבור השותפות מכספו האישי.

לעיתים הנהלת החשבונות של השותפות אינה הנהלת חשבונותכפולה" אלאחד צידית" (מבטאת אך ורק את הכנסות והוצאות השותפות ולא את אופן התשלום בפועל) ובמקרה כזה לא ניתן לעקוב אחר תשלומים ששולמו באופן פרטי. ההנחה היא כי את הוצאות השותפות משלמת השותפות.

התייחסו לשותפות כאילו היתה מנוהלת כחברה, מיסכו בצקים סכום המקובל על השותפים כ"משכורת" אחת לחודש והתחשבנות תבצעו בסוף תקופה (אחת לשלושה חודשים,חצי שנה וכו... כמקובל עליכם).שימו לב: כאשר אתם מחליטים עלשכר לשותף" שהסכום הינו סביר ואינו מקשה תזרימית על ניהול השותפות.

על כן בכדי להימנע מאי סדר וממחלוקות בין השותפים השתמשו אך ורק בחשבון הבנק המשותף של השותפות ולא בחשבונותיכם הפרטיים.

רישום חו"ז שותפים בהנהלת חשבונות השותפות

בהנהלת החשבונות של כל שותפות (כמו בחברה) יש צורך ברישום כרטיס חו"ז (חובה וזכות) לכל שותף. כרטיס זה מבטא את ההתחשבנות של כל שותף מול השותפות.

לעיתים קורה ששותף משלם עבור הוצאות השותפות, אמנם כאמור רצוי להימנע ממצב זה אך אם קרה כך יש לדאוג שתשלום זה יירשם בהנהלת החשבונות של השותפות בחשבון השותף(בחו"ז השותף).מדוע זה חשוב? ניהול מעקב מסודר של כל שותף לגבי סכומי כסף שנמשכו מהשותפות או ששולמו לשותפות (כגון הלוואה) ימנעו עימותים בין השותפים ויאפשרו התחשבנות נאותה תזרימית בין השותפים בסוף שנה.

בנוסף – ישנה חשיבות נוספת לגבי חו"ז שותף כאשר שותף מעוניין למכור את חלקו בשותפות (חישוב רווח ההון בידי מס הכנסה מתבסס גם על חו"ז שותף).

כאמור, לעיתים הנהלת החשבונות המתנהלת הינהחד צידית" (בכפוף להוראות ניהול ספרים) שיטה המקשה על רישום כרטיס חו"ז שותף באופן מסודר ולכן אין לצפות כי הנהלת החשבונות תדע לשייך כל הוצאה ששילמתם באופן פרטי לחו"ז שותף. דאגו:

א. להימנע ככל האפשר מתשלומים באופן פרטי.

ב. ליידע את הנהלת החשבונות כי תשלום כלשהו שולם באופן פרטי וצרפו אסמכתאות נאותות.

ג. דאגו לקבל כרטיס חו"ז שלכם אחת לתקופה (רצוי אחת לשלושה חודשים) בכדי לוודא רישום תקין.
 
הוצאות מעורבות
בכל עסק יש הוצאות הנחשבות כ"הוצאות מעורבות". משמעות הוצאות אלו היא שמדובר בהוצאות עסקיות אך יש בהן גם מרכיב פרטי, כגון הוצאות פלאפון, הוצאות רכב וכו...

תארו לכם שותף שהוצאות פלאפון חודשיות מסתכמות ב200 ₪ ואילו השותף האחר הוצאותיו מסתכמות ב2,000 ₪ בחודש.

בהנחה ושניהם עובדים בניהול העסק באותו ההיקף כך שהוצאות הפלאפון אמורות להיות שווה ערך,

רצוי לקבוע סכום מסוים שיהיה מקובל על השותפים ואשר ייחשב כסכום הוגן שייחשב כהוצאה עסקית.

זיכרו: שותפות היא עסק לכל דבר ועניין,

הדרך הנכונה להימנע מעימותים היא לאלהסתמך על המזל" אלא לעבוד באופן מסודר ומאורגן.

קביעת כללים פשוטים יכולה למנוע משברים עמוקים בחיי שותפות, ואף להאריך את סיכויי הצלחתה.

לקבלת יעוץ מאחד השותפים במשרד אזולאי רואי חשבון הקלק כאן.

בהצלחה,
אזולאי רואי חשבון


אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי