ניהול ספרי חשבונות

הוראות ניהול ספרי חשבונות של מס הכנסה ומע"מ כוללות מספר מאפיינים (סוג העסק, מחזור המכירות ומספר מועסקים), הקובעים את ניהול הספרים הנדרש בעסק בשנה הבאה. שינוי במחזור המכירות או במספר המועסקים עלול לגרום לניהול ספרים שונה מהשנה הקודמת – עד כדי מעבר לניהול ספרים בשיטה הכפולה למי שניהל עד כה ספרים בשיטה החד צידית.

 

יש לבחון לפני תום שנת המס את נתוני העסק בשנת 2017באם נדרשים שינויים במערכת החשבונות כדי לעמוד בדרישות אלו. מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת סיוע.