מלאי

בעסקים בהם יש מלאי יש להיערך לביצוע ספירת המלאי בין התאריכים 20.12.2017- 10.01.2018. נדגיש כי מי שעורך את ספירת המלאי שלו שלא במסגרת תאריכים אלו חייב להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

לפני תום השנה כדאי לבחון את ערכם של הפריטים הנמצאים במלאי ולנסות להיפטר מפריטים אשר תנועתם איטית או שערכם ירד משמעותית. ניתן לממש הפסדים הגלומים בפריטים מעין אלו באמצעות מכירתם כ"סטוק" או מתן הנחות משמעותיות על מנת שיימכרו לפני תום השנה.

דגשים לביצוע ספירת מלאי

גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב, חובה לרשום עליהם את תאריך המפקד ושמות הפוקדים ועליהם לחתום על כל גיליון. יש לציין את מקום איחסון הטובין על גבי הגיליון.

לעיתים קיים מלאי טובין במחסני העסק אשר אינו שייך לעסק (במשמורת או טובין שנמכרו כבר) - יש לרשום מלאי זה על גבי גיליון נפרד ולציין כי מדובר במלאי השייך לאחר.

* לקבלת דוגמה לדף ספירת מלאי לחץ כאן.