שכר עבודה עובדים

עם תחילת השנה יש להחתים את כל עובדי החברה על טפסי עובד חדשים (טופס 101) ולהעבירם למשרדנו לפני ביצוע תשלומי שכר חודש ינואר 2018.( יש אפשרות בתאום לקבל מאיתנו טפסי 101 מלאים לבדיקה וחתימה של העובד)

במהלך השנה יש להקפיד להחתים כל עובד חדש על טופס זה ולהעבירו למשרדנו או למשרד בו מתבצעת הנהלת החשבונות

נא לשים לב – עם הקפדה מיוחדת על סעיף ה' בטופס זה בדבר פרטים על הכנסות נוספות וזאת מכיוון שבמידה ולעובד קיימת הכנסה נוספת יש לדאוג לביצוע תיאום מס מתאים.