טופס ספירת מלאי

שם העסק:                            תאריך ספירה:

שם הסופר:                                עמוד מספר:                              מקום ספירה:

 

מס"ד

תיאור הפריט

יח' מידה

כמות

מחיר עלות בש"ח

סה"כ ערך בש"ח

שם וחתימת הסופר

 

דוח ספירת קופה ליום 31.12.2013

שם העסק:

מס"ד

זמן פרעון

מספר צק

סכום

שם הלקוח

 

 

כלי רכב בשימוש החברה

 

סוג הרכב

מספר רישוי

מד אוץ 31.12.2013

קב רכב לפי רישיון

 

 

 

רישומים לסוף שנה

 

מספר חשבוניות אחרונה בשנת המס
 
מספק קבלה אחרונה בשנת המס
 
מספר תעודת המשלוח האחרונה בשנת המס
 
האם מצוינת השעה על תעודות המשלוח?
 
מספר הזמנה אחרונה בשנת המס
 
מספר קבלה/ חשבונית אחרונה בשנת המס