שיעורי מס הכנסה לחברות

לאחר תיקון 147
שנה אחוז
2006 31%
2007 29%
2008 27%
2009 26%
2010 25%
לאחר חוק ההסדרים
2011 24%
2012 23%
2013 22%
2014 21%
2015 20%