הצהרת הון- המסמכים הדרושים

כל המסמכים המתבקשים להלן הנם לגבי רכוש והתחייבויות שהיו קיימים נכון ליום /31/12

א.רכוש וההתחייבויות פרטיים

1. רכוש ונכסים – יש להעביר חוזה רכישה של כל הנכסים השייכים לתא המשפחתי (בני זוג
וילדים עד גיל 18): דירה, בית, קרקע ...
במידה ובוצעו שיפורים ושיפוצים בנכס העולים על סך של 6,000 ₪ יש לצרף אסמכתאות או הצהרה מתאימה.
במידה והתקבלו נכסים בירושה או בדרך נוספת ללא תמורה יש לצרף מסמכים רלוונטיים או הצהרה מתאימה.
לא לשכוח גם נכסים הנמצאים בחו"ל.
 
במידה ויש עסק לאחד מבני הזוג לבקש מרואה החשבון טופס יא עם פרוט הרכוש הקבוע ליום ההצהרה.

2. כלי רכב - . יש להעביר נתונים לגבי כלי הרכב השייכים לתא המשפחתי: סוג הרכב, שנת יצור, תוצרת, דגם, מספר רישוי, תאריך רכישה ועלות הרכישה.

3. מזומנים וחשבונות בנקים - יש להעביר אישורי יתרות מחשבונות הבנקים נכון ליום 31/12 הכוללים פירוט עו"ש, פיקדונות, הלוואות ויתרות ניירות ערך, (לבקש מהבנקים אישורי יתרות לצורך הגשת הצהרת הון). לא לשכוח אישור יתרה לגבי משכנתא במידה וקיימת.

4. יש להעביר אישורים מקופות הגמל, תוכניות חיסכון וביטוחי חיים נכונים ליום 31/12 (לבקש אישורים לצורך הצהרת הון לאותה שנה).

5. יתרות חייבים וזכאים: במידה ומישהו חייב לכם כספים או אתם חייבים לו, יש לעדכן את רואה החשבון.

6. תכולת בית: יש להכין רשימה של מוצרי חשמל או פריטים יקרי ערך הקיימים ברשות התא המשפחתי (פריטים שעלו מעל 1,000 ₪)או לצרף הערכת שמאי מעודכנת.

ב. רכוש והתחייבויות בעסקים

במידה וקיימים השקעות בחברות או בעסקים פרטיים אשר לא ידועים למשרדנו יש לציין את מהות הקשר, אחוזי בעלות וסכומי השקעה.

לקבלת יעוץ והצעת מחיר מ רואה חשבון הקלק כאן.

צור קשר

בהצלחה,
אזולאי רואי - חשבון