הצהרת הון

כל עצמאי הפותח תיק במס הכנסה סביר להניח שיידרש להגיש הצהרת הון בתקופה של עד שנתיים מיום פתיחת התיק ולאחר מכן אחת לארבע שנים בממוצע.
הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי (ילדים עד גיל 18) ובמקרים מסוימים גם בני משפחה נוספים אשר מקיימים עימם משק בית משותף.
ההצהרה תהיה ל 31/12 של השנה הקודמת.

הצהרת הון- מטרת ההצהרה

מטרת הצהרת הון היא לתת למס הכנסה מידע על הנכסים שלכם בניכוי ההתחייבויות ליום מסוים.
כדי לבחון בעתיד (לאחר שתוגש הצהרה נוספת)את ההכנסות שדווחו בתקופה שבין שתי ההצהרות .
לדוגמה אם בהצהרת ההון הראשונה דווח על הון בסך של 500 אלף ₪ ובהצהרה השנייה(כעבור 3 שנים) דווח על הון בסך של מיליון וחצי ₪, יבדקו ההכנסות שדווחו בין שתי ההצהרות בניכוי הוצאות מחייה כדי לוודא שהן תואמות את הגידול בהון של חצי מיליון ₪.

הצהרת הון- איך מכינים אותה בפועל

בתור התחלה יש לאסוף את כל המסמכים לגבי הרכוש וההתחייבויות של בני המשפחה כגון : יתרות בבנקים לגבי עו"ש,פיקדונות ,הלוואות,משכנתה , חוזים על הדירה ונכסים ששייכים למשפחה כולל מסמכים על הוצאות שיפוץ אם היה ותשלומים של מס רכישה ,תיווך, אישורים על רכישת כלי רכב ,תכשיטים ,תמונות .
כמו כן, אישורים שנתיים מחברת הביטוח לגבי כספים בקופות גמל,פנסיה,קרנות השתלמות.
הכנת רשימה של התכולה בבית או הערכת שמאי וכן אישורים על מענקים, מתנות או פרסים שנתקבלו .
 
למאמר הצהרת הון המסמכים הדרושים הקלק כאן

הצהרת הון- הוצאות מחייה

לאחר שמס הכנסה קיבל את הנתונים ואימת את המסמכים הוא יבצע הפחתה של ההון מההצהרה הנוכחית פחות ההצהרה הראשונה ומה שיוצא מוגדר כגידול/קיטון בהון.
לסכום הנ"ל מוסיף מס ההכנסה את הוצאות המחיה של המשפחה וזאת לפי טבלאות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחושבת לפי מספר נפשות ועשירוני הכנסה .
הוצאות המחייה כוללות את כל ההוצאות השוטפות כגון :בילויים ,חינוך אחזקת רכב,תקשורת ,ביגוד וכו'.
לאחר שהוספנו לגידול בהון(לקיטון בהון מורידים) את הוצאות המחיה מנכים מהסכום הנ"ל את ההכנסות שדווחו בתקופה שבין שתי ההצהרות .
אם קיים הפרש משמעותי יתבקש ממלא ההצהרה לתת הסברים, אם לא יתאפשר לו לתת הסברים יידרש לשלם מס על הרווחים הלא מוסברים.
טיפ - כדי לעמוד בנטל ההוכחה רצוי מאד לשמור על אסמכתאות מיוחדות כגון ,מתנות מבני משפחה ,צווי ירושה,אישורים על זכייה בהימורים וכו'.

הצהרת הון- עד מתי ניתן להגיש ?

הזמן המוקצב להגשת הצהרת הון הוא 120 יום מהיום שבו נשלחה.
במקרים מסוימים אפשר לקבל הארכה לתקופה נוספת לפי שיקול פקיד השומה.

לקבל ייעוץ והצעת מחיר מ רואה חשבון הקלק כאן

בהצלחה,
אזולאי רואי חשבון

אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי.