פתיחת עסק- השלבים

לפני שנסביר על השלבים בבפתיחת העסק אנו שמחים להזמינך למפגש חד פעמי שחובה לכל אדם שמעוניין לפתוח תיק עצמאי.
לפרטים על המפגש הקרוב " פתיחת עסק עצמאי- להתחיל נכון "  לחץ כאן
 
וכעת למאמר:
מי שמעוניין לעסוק כעצמאי עליו לגשת לרשויות הבאות :
*מס ערך מוסף
*מס הכנסה
*ביטוח לאומי

מי שבכוונתו להעסיק עובדים עליו לפתוח תיקי ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי.

מע"מ- מס ערך מוסף

המסמכים שעליך להביא לצורך פתיחת התיק :
1. צילום תעודת זהות.
2. צילום ספח שיק או אישור מהבנק על קיום חשבון בפועל(במרבית מהמקרים רק עוסק מורשה)
3. מילוי טופס 821.
4. הסכם שכירות במידה והעסק בשכירות.
5. כאשר מדובר בחשבון משותף עם בן/בת הזוג עליך למלא טופס הצהרה על חשבון משותף.

פתיחת חשבון בנק- לא חובה לפתוח חשבון בנק כי ניתן להשתמש בחשבון הפרטי

המסמכים שעליך להביא לצורך פתיחת התיק :
1. צילום תעודת זהות.
2. צילום ספח שיק או אישור מהבנק על קיום חשבון בפועל(במרבית מהמקרים רק עוסק מורשה)
3. מילוי טופס 821.
4. הסכם שכירות במידה והעסק בשכירות.
5. כאשר מדובר בחשבון משותף עם בן/בת הזוג עליך למלא טופס הצהרה על חשבון משותף.

פתיחת חשבון בנק- לא חובה לפתוח חשבון בנק כי ניתן להשתמש בחשבון הפרטי

מס הכנסה

לאחר פתיחת התיק במע"מ עליכם לפתוח תיק במס הכנסה על ידי מילוי טופס פתיחת תיק לעצמאי 5329 והגשתו במשרדי מ"ה , יש גם אפשרות לשלוח אותו בפקס.
לאחר הרישום ובהתאם לסוג העסק ישלח לביתך פנקס מקדמות ויקבע לך אחוז מקדמות ,תשלום מקדמות הנו מקדמות על חשבון המס שתצטרך לשלם באותה שנה ,כמובן שעוסק שלא צופה שיגיע לחבות במס או שצופה תשלומי מס שונים ממה שנקבע בפנקס המקדמות יש לו יש אפשרות להגיש בקשה לביטול/הקטנה מקדמות 2216/א .
ניכוי מס במקור- במקביל לקבלת פנקס מקדמות תקבל אישור על ניכוי במקור או פטור מניכוי מס במקור.
הסבר :
לקוחותיכם(בעיקר חברות בע"מ) יבקשו מכם אישור על ניכוי מס במקור לפני התשלום , במידה ויש לכם אישור לניכוי בשיעור 2% מס במקור הלקוח ישלם לכם 98% ולמס הכנסה הוא יעביר את ה 2% הנותרים.
בסוף שנה תבקשו אישור שנתי מכל לקוח על כל התשלומים שניכה לכם במהלך השנה .
בנוסף מהמקדמות השוטפות יש אפשרות לקזז תשלומים של ניכוי במקור שקוזזו לכם מלקוחותיכם.

לחץ כאן לפרוט כל המסמכים הדרושים לפתיחת עסק

 
ביטוח לאומי לעצמאים:

עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי (בל 6101) שבו ימולאו הפרטים האישיים שלך וכן הצהרה לגבי עיסוקך ,תיאור משלח היד שלך ,משך הזמן הממוצע לעבודתך במשלח היד וכן הכנסות משוערות (לצורך קביעת דמי הביטוח).

מקורות הכנסה והבסיס לחישוב דמי הביטוח הלאומי:

מקורת ההכנסה שלפיהם מחושבים דמי הביטוח הלאומי הם :
א. עסק
ב. משלח יד
ג. עבודה חקלאית

בטופס דין וחשבון רב שנתי מצהיר העובד על ההכנסה המשוערת שלו .
סכום המקדמות נקבע לפי הכנסה זאת או על פי השומה האחרונה הנמצאת ביד המוסד.
עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממ"ה ,מחשב המוסד את דמי הביטוח השנתיים ומיידע את העצמאי בדבר הפרשים לזכותו או חובתו של הנישום

אם הנך עובד עצמאי ויש לך הכנסה נוספת מעבודה כשירה ,דמי הביטוח ישולמו כדלהלן:
1. על הכנסתך משכיר חייב המעביד שלך לנכות ולשלם את דמי הביטוח עבורך.
2. על הכנסתך מעצמאי עליך לשלם את דמי הביטוח בעצמך.

הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי:

א. עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18.
ב. מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
ג. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות יציבה של 100% ומקבל קצבה.
ד. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות יציבה של 100% ולפחות מקבל קצבה לפי חוק ביטוח לאומי.
ה. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75% לפחות.

קישורים:
שיעורי הביטוח הלאומי לשכירים ,עצמאים ,כאלו שאינם עובדים ועוד

לקבלת יעוץ מ רואה חשבון בתהליך פתיחת העסק הקלק כאן.

בהצלחה,
אזולאי רואי חשבון


אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי.

 

המסמכים שעליך להביא לצורך פתיחת התיק :
1. צילום תעודת זהות.
2. צילום ספח שיק או אישור מהבנק על קיום חשבון בפועל(במרבית מהמקרים רק עוסק מורשה)
3. מילוי טופס 821.
4. הסכם שכירות במידה והעסק בשכירות.
5. כאשר מדובר בחשבון משותף עם בן/בת הזוג עליך למלא טופס הצהרה על חשבון משותף.

פתיחת חשבון בנק- לא חובה לפתוח חשבון בנק כי ניתן להשתמש בחשבון הפרטי

מס הכנסה

לאחר פתיחת התיק במע"מ עליכם לפתוח תיק במס הכנסה על ידי מילוי טופס פתיחת תיק לעצמאי 5329 והגשתו במשרדי מ"ה , יש גם אפשרות לשלוח אותו בפקס.
לאחר הרישום ובהתאם לסוג העסק ישלח לביתך פנקס מקדמות ויקבע לך אחוז מקדמות ,תשלום מקדמות הנו מקדמות על חשבון המס שתצטרך לשלם באותה שנה ,כמובן שעוסק שלא צופה שיגיע לחבות במס או שצופה תשלומי מס שונים ממה שנקבע בפנקס המקדמות יש לו יש אפשרות להגיש בקשה לביטול/הקטנה מקדמות 2216/א .
ניכוי מס במקור- במקביל לקבלת פנקס מקדמות תקבל אישור על ניכוי במקור או פטור מניכוי מס במקור.
הסבר :
לקוחותיכם(בעיקר חברות בע"מ) יבקשו מכם אישור על ניכוי מס במקור לפני התשלום , במידה ויש לכם אישור לניכוי בשיעור 2% מס במקור הלקוח ישלם לכם 98% ולמס הכנסה הוא יעביר את ה 2% הנותרים.
בסוף שנה תבקשו אישור שנתי מכל לקוח על כל התשלומים שניכה לכם במהלך השנה .
בנוסף מהמקדמות השוטפות יש אפשרות לקזז תשלומים של ניכוי במקור שקוזזו לכם מלקוחותיכם.

לחץ כאן לפרוט כל המסמכים הדרושים לפתיחת עסק

 
ביטוח לאומי לעצמאים:

עליך למלא טופס דין וחשבון רב שנתי (בל 6101) שבו ימולאו הפרטים האישיים שלך וכן הצהרה לגבי עיסוקך ,תיאור משלח היד שלך ,משך הזמן הממוצע לעבודתך במשלח היד וכן הכנסות משוערות (לצורך קביעת דמי הביטוח).

מקורות הכנסה והבסיס לחישוב דמי הביטוח הלאומי:

מקורת ההכנסה שלפיהם מחושבים דמי הביטוח הלאומי הם :
א. עסק
ב. משלח יד
ג. עבודה חקלאית

בטופס דין וחשבון רב שנתי מצהיר העובד על ההכנסה המשוערת שלו .
סכום המקדמות נקבע לפי הכנסה זאת או על פי השומה האחרונה הנמצאת ביד המוסד.
עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממ"ה ,מחשב המוסד את דמי הביטוח השנתיים ומיידע את העצמאי בדבר הפרשים לזכותו או חובתו של הנישום

אם הנך עובד עצמאי ויש לך הכנסה נוספת מעבודה כשירה ,דמי הביטוח ישולמו כדלהלן:
1. על הכנסתך משכיר חייב המעביד שלך לנכות ולשלם את דמי הביטוח עבורך.
2. על הכנסתך מעצמאי עליך לשלם את דמי הביטוח בעצמך.

הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי:

א. עובד עצמאי שטרם מלאו לו 18.
ב. מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
ג. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות יציבה של 100% ומקבל קצבה.
ד. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות יציבה של 100% ולפחות מקבל קצבה לפי חוק ביטוח לאומי.
ה. עובד עצמאי שהוא נכה, בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75% לפחות.

קישורים:
שיעורי הביטוח הלאומי לשכירים ,עצמאים ,כאלו שאינם עובדים ועוד

לקבלת יעוץ מ רואה חשבון בתהליך פתיחת העסק הקלק כאן.

בהצלחה,
אזולאי רואי חשבון


אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי.