מס שבח והפטורים בגינו

מס שבח- מה זה בעצם?
כאשר אנו מעוניינים למכור מקרקעין(ראה א') אשר בבעלותנו, אנו מחויבים לשלם מס על השבח שנוצר לנו מאותו הנכס.
השבח הוא למעשה הסכום שבו עולה שווי מכירת הנכס על שווי רכישת הנכס (בהתחשב בעליית המדד ובהוצאות נוספות המותרות בניכוי)

מס שבח- שיעורי המס הינם:

על השבח הריאלי: חברה משלמת לפי שיעור מס חברות.
יחיד משלם עד 20% מס.
על החלק האינפלציוני החייב שיעור המס היינו 10%.
חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), תשכ"ג – 1963 מפרט את הפטורים ממס שבח:

מס שבח- פטור לדירת מגורים מזכה

על פי החוק דירת מגורים מזכה הנה דירת מגורים ששימשה בעיקר למגורים באחת מהתקופות הבאות:
* ב – 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח או:
* בארבע השנים שקדמו ליום המכירה.

פטור ממס שבח

בהנחה והנכס אותו אנו מעוניינים למכור עומד בקריטריונים אלו ניתן לקבל פטור ממס שבח, אם עומדים באחד מהתנאים הבאים:

1. מוכר הנכס לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה דירת מגורים אחרת בפטור ממס.(ב')

2. הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור(ג') והמוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת בפטור ממס, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת.

3. הדירה הנמכרת נתקבלה בירושה ובלבד שהתקיימו כל אלה:
3(א)מוכר הדירה הנו: בן זוגו של המוריש, צאצא של המוריש או בן זוגו של צאצא של המוריש.
3(ב)לפני פטירתו היה המוריש בעל דירת מגורים אחת בלבד.
3(ג)אילו המוריש היה בחיים ומוכר את הדירה, היה פטור ממס בשל המכירה.
3(ד)המוכר הנו מוסד ציבורי שקיבל בירושה את דירת המגורים המזכה ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר:
3(ד1)המוסד הציבורי מגיש דין וחשבון שנתי בכל שנה.
3(ד2)המוסד הציבורי עשה שימוש בתמורה שהתקבלה ממכירת הדירה למטרותיו הציבוריות.
3(ד3)לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
3(ד4)אילו המוריש היה בחיים, היה זכאי לפטור ממס בשל המכירה.
3(ד5)המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה.

הבהרות:

א. מקרקעין: הגדרת מקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין: קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע.

ב. קיימים סייגים לסעיף זה, ראה סעיף 49ב', 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג – 1963.

ג. הגדרת אזור לפי חוק מיסוי מקרקעין: יהודה ושומרון וחבל עזה, כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני ב1994.

ראה סייגים לסעיף זה בסעיפים 49ג', 49ד', 49ה', 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג – 1963.

לקבלת יעוץ מ רואה חשבון בנושא מס שבח הקלק כאן.

בהצלחה
אזולאי רואי חשבון


מאמר זה בא לתת מידע כללי בדבר מס שבח ופטורים החלים מתוקף חוק מיסוי מקרקעין. אין לראות במאמר זה משום חלופה בהתייעצות עם גורם מוסמך לפני ביצוע עסקה כלשהי.

צור קשר