הכרה בתשומות- לא מובן מאליו!


ביום 31/05/2007 התקבל פס"ד מאוד חשוב: טל יואב נגד מע"מ ירושלים (ע"ש 5042/05) אשר מחייב למעשה את בעל העסק שמעוניין לקזז מס תשומות על סמך חשבוניות שניתנו לו לוודא כי אותו ספק הנו בעל תיק עוסק מורשה פעיל במע"מ.

בשנת 99 התקשר בעל עסק עם קבלן משנה לביצוע עבודות פירוק בנייה ושיפוצים.

בעל העסק דרש ואף קיבל אישור ניכוי מס במקור והוראות ניהול ספרים תקין מידי קבלן זה.

הקבלן ביצע את עבודתו,קיבל תשלום בגין העבודה ואף הוציא חשבוניות לבעל העסק.

בביקורת מע"מ הסתבר כי החשבוניות שניתנו לו עבור עבודה זו אינן תקינות שכן הקבלן סגר את תיק המע"מ שלו למרות שהמשיך לעבוד ולהוציא חשבוניות, על כן מע"מ סירב להכיר בתשומות אלו.

נשאלה השאלה: האם בעל העסק נקט בכל האמצעים הסבירים לברר אם קבלן המשנה רשום כעוסק מורשה בזמן קבלת החשבונית.

מפסק הדין עולה כי לא מספיק שהעבודה מתבצעת בפועל ואף אין להסתמך על אישור לצורך ניכוי מס במקור אלא יש לבדוק במשרדי מע"מ האם תיק המע"מ של קבלן המשנה עדין פעיל במועד קבלת החשבונית.

קישור לאתר של רשויות המס לבדיקת תיק מע"מ פעיל.
לקבלת יעוץ מ רואה חשבון לחץ כאן.


בהצלחה
אזולאי רואי חשבון