נוהל גילוי מרצון – דיווח מרצון על עבירות המס ללא הליך פלילי

ישראלים אשר ברשותם הכנסות מחו"ל או מהארץ אשר לא דווחו בהתאם לרשויות המס ולא שולם מס בגינם עלולים למצוא עצמם תחת הליך פלילי.

רשות המיסים מעוניינת לאפשר לנישומים אשר עברו עבירות על חוקי המס לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.

על כן, פרסמה נוהל גילוי מרצון המאפשר לבצע תיקון דיווחים ללא הליך פלילי לנישום. הנוהל האמור מוגבל לנישומים אשר ידווחו עד לתאריך 31.12.19 בלבד.

במקרים מסויימים ישנה אפשרות לבצע את ההליך באופן אנונימי וזאת עד לתאריך 31.12.18 בלבד.

הליך גילוי מרצון כרוך בעבודה רבה הכוללת: חישוב ההון הלא מדווח, חישוב המס הצפוי, תיקון דוחות המס והגשת דוחות מתוקנים לרשויות המס.

על כן אנו ממליצים להתחיל את ההליך במהירות האפשרית ולא להמתין לרגע האחרון.

לפרטים נוספים אנו ממליצים לקבוע פגישה מסודרת במשרדנו, שם נוכל לענות על כל שאלותיכם בנושא.

 

בברכה,

אזולאי רואי חשבון