הנחיות עוסקים פטורים- שנת  2017

ההנחיות לא רלוונטיות לעוסקים פטורים שפתחו תיק משנת  2018

על פי הנחיות מע"מ, יש לדווח על מחזור העסקאות של עוסק פטור לשנת המס 2017וזאת עד ליום 31.1.2018.

על כן, נבקש להעביר למשרדנו עוד במהלך חודש ינואר:

-          סיכום סכום הקבלות כפי שהופקו על ידך במהלך שנת המס 2017.

-          ספר תקבולים ותשלומים כפי שמולא בשנת המס 2017או כרטסת הנה"ח במידה ונרשם באופן מקוון.

-          מסמכי הוצאות וקבלות הרלוונטים לשנת המס 2017.

-          מצורף לינק למילוי שאלון לצורך הכנת דוח שנתי  2017חשוב  מאד למאל אותו ואם יש שאלות אפשר לפנות למשרד..

 

https://docs.google.com/forms/d/1e8LKL1BiP4PJBH9BW4GzpyIYUFfKjVjls1yGaiCVoNY/alreadyresponded?edit_requested=true

 

בכבוד רב. ובברכה

אזולאי רואי חשבון