תוכנית חיסכון לכל ילד החל מינואר 2017

החל מינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תוכנית חיסכון עבור כל ילד עד לגיל 18 ובו יופקדו 50 ₪ בכל חודש לחיסכון שינוהל בבנק או בקופת גמל להשקעה וזאת על פי בחירתכם (ניתן לבחור מסלול השקעה עד לתאריך 1.6.2017, לאחר תאריך זה ביטוח לאומי יחליט עצמאית היכן להפקיד).

בנוסף, באפשרות ההורים להוסיף 50 ₪ נוספים בחודש לתוכנית החיסכון מתוך קצבת הילדים המשולמת להם מביטוח לאומי, כך שסה"כ יופקדו 100 ₪ בחודש לחיסכון עבור כל ילד.

מצ"ב לינק למידע נוסף (אנו ממליצים לעיין גם בסעיף שאלות ותשובות)

www.btl.gov.il/benefits/children/hisaholayeled/pages/default.aspx