ניהול תזרים מזומנים עתידי

ניהול תזרים מזומנים הינו אחד מגורמי המפתח המשמעותיים ביותר להצלחה או לכישלון בכל עסק.

כבעל עסק עליך להיות מודע לכך שישנם חודשים בהם ההכנסות לא יספיקו לכיסוי ההוצאות ולעומתם יש חודשים בהם התקבולים גבוהים מההוצאות.
תחזית תזרים מזומנים הנה מכשיר ניהולי העוזר להבהיר חלק מאי הוודאות שבחיי העסק.
בניית תזרים מזומנים תעזור לחזות מראש תקופות של מחסור במזומנים וכך ניתן להיערך בהתאם.

רווחים חשבונאיים אינם בהכרח מצביעים על תזרים המזומנים בעסק. הפקת חשבונית ורישום הכנסות אמנם משפיעים על הרווח אך לאו דווקא על תזרים המזומנים בעסק.

בכדי להשיג תזרים מזומנים חיובי יש לנהל את תזרים המזומנים ביעילות ועל בסיס שוטף ובכך להקטין את הסיכוי להיקלע למשברים פיננסיים. לצורך כך אנו מאמינים כי ניהול תזרים מזומנים הינו כלי בסיסי ובעל חשיבות רבה בכל עסק.

ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את איתנותו הפיננסית של כל עסק.

אנו מבינים את החשיבות בניהול תזרים מזומנים עתידי ועל בסיס שוטף.

על כן אנו מציעים את השירות הבא:

הכנת תזרים מזומנים צפוי לשלושה חודשים קדימה

  •  מעבר על חשבון הבנק של העסק.
  • סקירת כרטיס האשראי של העסק.
  • רישום צ'קים שהופקו וטרם נפרעו.
  • צפי תשלומים ותקבולים עתידיים של העסק.

ביצוע עדכונים שוטפים של תזרים המזומנים הצפוי

  • עדכון שבועי של תזרים צפוי.
  • העברת תזרים צפוי לבעל העסק על בסיס שבועי.

למעוניינים בשירות זה אנא צרו עימנו קשר

ובברכת תזרים מזומנים חיובי,

אזולאי רואי חשבון